Download dan Streaming Murottal Syaikh Maher al-Muaiqaly

  • Bagikan

Download dan Streaming Murottal Syaikh Maher al-Muaiqaly

Murottal Syaikh Maher al-Muaiqaly
001-Al-Fatihah.mp3322.87 KB
002-Al-Baqarah.mp349.46 MB
003-Ali-Imran.mp327.64 MB
004-An-Nisa.mp329.6 MB
005-Al-Maidah.mp347.13 MB
006-Al-Anam.mp323.03 MB
007-Al-Araf.mp326.89 MB
008-Al-Anfal.mp310.01 MB
009-At-Taubah.mp319.8 MB
010-Yunus.mp314.06 MB
011-Hud.mp315.12 MB
012-Yusuf.mp313.75 MB
013-Ar-Rad.mp36.5 MB
014-Ibrahim.mp36.24 MB
015-Al-Hijr.mp35.02 MB
016-An-Nahl.mp315.42 MB
017-Al-Isra.mp311.93 MB
018-Al-Kahf.mp310.65 MB
019-Maryam.mp316.2 MB
020-Thaha.mp310.93 MB
021-Al-Anbiya.mp39.32 MB
022-Al-Hajj.mp310.25 MB
023-Al-Muminuun.mp38.45 MB
024-An-Nuur.mp311.7 MB
025-Al-Furqaan.mp37.27 MB
026-Asy-Syuaraa.mp311.21 MB
027-An-Naml.mp39.27 MB
028-Al-Qashash.mp311.72 MB
029-Al-Ankabuut.mp37.24 MB
030-Ar-Ruum.mp36.43 MB
031-Luqman.mp34.03 MB
032-As-Sajdah.mp32.92 MB
033-Al-Ahzab.mp310.2 MB
034-Saba.mp36.79 MB
035-Faathir.mp36.14 MB
036-Yaasiin.mp35.34 MB
037-Ash-Shaaffaat.mp37.14 MB
038-Shaad.mp35.75 MB
039-Az-Zumar.mp38.6 MB
040-Al-Mumin.mp39.28 MB
041-Fushshilat.mp36.59 MB
042-Asy-Syuura.mp36.65 MB
043-Az-Zukhruf.mp37.29 MB
044-Ad-Dukhaan.mp33.05 MB
045-Al-Jaatsiyah.mp34.23 MB
046-Al-Ahqaaf.mp35.08 MB
047-Muhammad.mp34.53 MB
048-Al-Fath.mp34.31 MB
049-Al-Hujuraat.mp32.86 MB
050-Qaaf.mp32.94 MB
051-Adz-Dzaariyaat.mp32.96 MB
052-Ath-Thuur.mp32.63 MB
053-An-Najm.mp32.77 MB
054-Al-Qamar.mp32.8 MB
055-Ar-Rahmaan.mp33.38 MB
056-Al-Waaqiah.mp33.72 MB
057-Al-Hadiid.mp34.6 MB
058-Al-Mujaadilah.mp33.87 MB
059-Al-Hasyr.mp34.08 MB
060-Al-Mumtahanah.mp32.97 MB
061-Ash-Shaff.mp31.94 MB
062-Al-Jumuah.mp31.41 MB
063-Al-Munaafiquun.mp31.64 MB
064-At-Taghaabun.mp32.27 MB
065-Ath-Thalaaq.mp32.31 MB
066-At-Tahrim.mp32.13 MB
067-Al-Mulk.mp32.51 MB
068-Al-Qalam.mp32.54 MB
069-Al-Haaqqah.mp32.34 MB
070-Al-Maaarij.mp31.94 MB
071-Nuh.mp31.83 MB
072-Al-Jinn.mp32.18 MB
073-Al-Muzzammil.mp31.67 MB
074-Al-Muddatstsir.mp38.14 MB
075-Al-Qiyaamah.mp31.37 MB
076-Al-Insaan.mp32.3 MB
077-Al-Mursalaat.mp33.22 MB
078-An-Naba.mp31.67 MB
079-An-Naaziaat.mp35.99 MB
080-Abasa.mp31.32 MB
081-At-Takwiir.mp3916.54 KB
082-Al-Infithaar.mp3721.24 KB
083-Al-Muthaffifin.mp35.84 MB
084-Al-Insyiqaaq.mp3924.3 KB
085-Al-Buruuj.mp3940.01 KB
086-Ath-Thaariq.mp3557.16 KB
087-Al-Alaa.mp3650.83 KB
088-Al-Ghaasyiyah.mp33.05 MB
089-Al-Fajr.mp31.21 MB
090-Al-Balad.mp3752.46 KB
091-Asy-Syams.mp3518.18 KB
092-Al-Lail.mp3682.05 KB
093-Adh-Dhuha.mp3408.79 KB
094-Alam-Nasyrah.mp3268.18 KB
095-At-Tiin.mp3346.13 KB
096-Al-Alaq.mp3611.85 KB
097-Al-Qadr.mp3283.68 KB
098-Al-Bayyinah.mp3783.69 KB
099-Al-Zalzalah.mp3385.33 KB
100-Al-Aadiyaat.mp3400.83 KB
101-Al-Qaariah.mp3377.57 KB
102-At-Takatsur.mp3299.41 KB
103-Al-Ashr.mp3190.01 KB
104-Al-Humazah.mp3361.85 KB
105-Al-Fil.mp3268.17 KB
106-Al-Quraisy.mp3228.99 KB
107-Al-Mauun.mp3283.69 KB
108-Al-Kautsar.mp3174.3 KB
109-Al-Kaafirun.mp3291.45 KB
110-An-Nasr.mp3221.24 KB
111-Al-Lahab.mp3275.93 KB
112-Al-Ikhlas.mp3158.79 KB
113-Al-Falaq.mp3221.24 KB
114-An-Naas.mp3260.21 KB
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *