Murottal al-Qur’an dan Terjemahan oleh Syaikh Misyari Rasyid

  • Bagikan
Murottal al-Qur’an dan Terjemahan oleh Syaikh Misyari Rasyid
Murottal al-Qur’an dan Terjemahan oleh Syaikh Misyari Rasyid

Murottal al-Qur’an dan Terjemahan oleh Syaikh Misyari Rasyid

Murottal al-Qur’an dan Terjemahan oleh Syaikh Misyari Rasyid
MisyariRasyid-QuranTerjemah-001-Al-Fatihah.mp3688.53 KB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-002-Al-Baqarah.mp380.68 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-003-Ali-Imran.mp350.12 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-004-An-Nisa.mp360.81 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-005-Al-Maidah.mp346.93 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-006-Al-Anam.mp354.37 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-007-Al-Araf.mp367.41 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-008-Al-Anfal.mp322.68 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-009-At-Taubah.mp345.03 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-010-Yunus.mp337.15 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-011-Hud.mp339.56 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-012-Yusuf.mp335.57 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-013-Ar-Rad.mp317.02 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-014-Ibrahim.mp318.01 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-015-AL-Hijr.mp314.3 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-016-An-Nahl.mp332.79 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-017-Al-Isra.mp326.12 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-018-Al-Kahf.mp357.43 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-019-Maryam.mp315.12 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-020-Thaha.mp319.81 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-021-Al-Anbiya.mp318.07 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-022-Al-Hajj.mp319.96 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-023-Al-Muminuun.mp316.65 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-024-An-Nuur.mp320.3 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-025-Al-Furqaan.mp313.33 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-026-Asy-Syuaraa.mp322.29 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-027-An-Naml.mp318.5 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-028-Al-Qashash.mp325.74 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-029-Al-Ankabuut.mp319.58 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-030-Ar-Ruum.mp315.33 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-031-Luqman.mp39.89 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-032-As-Sajdah.mp38.15 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-033-Al-Ahzab.mp324.25 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-034-Saba.mp316.72 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-035-Faathir.mp314.78 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-036-Yaasiin.mp314.15 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-037-Ash-Shaaffaat.mp319.74 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-038-Shaad.mp315.16 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-039-Az-Zumar.mp321.68 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-040-Al-Mumin.mp321.18 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-041-Fushshilat.mp314.72 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-042-Asy-Syuura.mp316.92 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-043-Az-Zukhruf.mp315.84 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-044-Ad-Dukhaan.mp37.37 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-045-Al-Jaatsiyah.mp38.77 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-046-Al-Ahqaaf.mp311.83 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-047-Muhammad.mp310.03 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-048-Al-Fath.mp39.89 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-049-Al-Hujuraat.mp36.59 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-050-Qaaf.mp38.31 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-051-Adz-Dzaariyaat.mp36.35 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-052-Ath-Thuur.mp35.51 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-053-An-Najm.mp35.76 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-054-Al-Qamar.mp36.02 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-055-Ar-Rahmaan.mp36.66 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-056-Al-Waaqiah.mp37.4 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-057-Al-Hadiid.mp310.41 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-058-Al-Mujaadilah.mp37.33 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-059-Al-Hasyr.mp37.04 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-060-Al-Mumtahanah.mp35.27 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-061-Ash-Shaff.mp33.22 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-062-Al-Jumuah.mp32.46 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-063-Al-Munaafiquun.mp33.01 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-064-At-Taghaabun.mp33.82 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-065-Ath-Thalaaq.mp34.69 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-066-At-Tahrim.mp34.58 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-067-Al-Mulk.mp36.21 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-068-Al-Qalam.mp37.16 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-069-Al-Haaqqah.mp35.22 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-070-Al-Maaarij.mp34.14 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-071-Nuh.mp34.11 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-072-Al-Jin.mp35.06 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-073-Al-Muzzammil.mp33.4 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-074-Al-Muddatstsir.mp34.65 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-075-Al-Qiyaamah.mp32.77 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-076-Al-Insaan.mp34.57 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-077-Al-Mursalaat.mp34.24 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-078-An-Naba.mp33.74 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-079-An-Naaziaat.mp33.66 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-080-Abasa.mp32.87 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-081-At-Takwiir.mp32.13 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-082-Al-Infithaar.mp31.74 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-083-Al-Muthaffifin.mp33.77 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-084-Al-Insyiqaaq.mp32.14 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-085-Al-Buruuj.mp32.3 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-086-Ath-Thaariq.mp31.41 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-087-Al-Alaa.mp31.58 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-088-Al-Ghaasyiyah.mp31.82 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-089-Al-Fajr.mp32.72 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-090-Al-Balad.mp31.62 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-091-Asy-Syams.mp31.21 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-092-Al-Lail.mp31.69 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-093-Adh-Dhuhaa.mp31007.82 KB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-094-Alam-Nasyrah.mp3582.1 KB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-095-At-Tiin.mp3795.37 KB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-096-Al-Alaq.mp31.58 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-097-Al-Qadr.mp3553.35 KB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-098-Al-Bayyinah.mp31.65 MB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-099-Al-Zalzalah.mp3851.92 KB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-100-Al-Aadiyaat.mp3966.92 KB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-101-Al-Qaariah.mp3786.03 KB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-102-At-Takatsur.mp3794.42 KB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-103-Al-Ashr.mp3358.35 KB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-104-Al-Humazah.mp3741.21 KB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-105-Al-Fil.mp3566.39 KB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-106-Al-Quraisy.mp3486.21 KB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-107-Al-Mauun.mp3592.64 KB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-108-Al-Kautsar.mp3355.67 KB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-109-Al-Kaafirun.mp3594.78 KB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-110-An-Nasr.mp3404.6 KB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-111-Al-Lahab.mp3505.32 KB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-112-Al-Ikhlas.mp3296.26 KB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-113-Al-Falaq.mp3444.42 KB
MisyariRasyid-QuranTerjemah-114-An-Naas.mp3516.74 KB
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *